A A A

Aleksandra Perzyńska

Aleksandra Perzyńska

Aleksandra Perzyńska

Poetka, pisarka, plastyczka urodzona w Gdańsku. Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do 1997 roku współtworzyła grupę poetycką Wrzesień. Autorka dwóch tomów poetyckich Anima (Kraków, 1997) oraz Ja, Bukowska (Warszawa, 2011). Publikowała m.in. w „Toposie”, „Autografie”, ”Migotaniach, przejaśnieniach”, „Portrecie”, „Res Humana”, „Blizie”, ”Frazie”, a także „Rzeczpospolitej kulturalnej” w Londynie. Współtworzyła spektakle poetycko-teatralne w gdańskim klubie Żak oraz show poetyckie z Barbarą Piórkowską. Jest autorką serii podręczników do plastyki dla gimnazjum. Tworzy też prozę, teksty piosenek oraz scenariusze filmowe. Zajmuje się malarstwem, instalacją i ilustracją książkową. Mieszka w Gdańsku i Londynie.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/aleksandra-perzynska.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Self-publisher

Lista publikacji: