A A A

Aleksander Szaul Rozenfeld

Aleksander Szaul Rozenfeld

Aleksander Szaul Rozenfeld

Urodził się 9 czerwca 1984 roku w Afuli koło Nazaretu (Izrael). Został ochrzczony w jeziorze Genezaret przez o. Daniela Rufeisena. Przez dwadzieścia lat mieszkał w Złotowie.

Maturę zdał w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Człuchowie. Rok później postanowił wyemigrować do Izraela, aby na własnej skórze przekonać się o świętości tej wyjątkowej Ziemi. Przez ponad dwa lata służył w Siłach Obronnych Izraela.

Niedawno powrócił z pięcioletniej pielgrzymki i nadal pozostaje pielgrzymem, pomimo że Polska to też jego Ojczyzna.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/aleksander-szaulrozenfeld.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: