A A A

Aleksander Nawrocki

Aleksander Nawrocki

Aleksander Nawrocki

poeta, pisarz, eseista , krytyk literacki, wydawca i tłumacz. Mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwent filologii polskiej, węgierskiej i etnografii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia pogłębiał na uczelniach zagranicznych. Napisał i obronił pracę magisterską o Czesławie Miłoszu, pierwszą na świecie.

Debiutował w roku 1965 na łamach czasopisma literackiego „Kultura”, a w roku 1966 wydawnictwo PAX wydało jego pierwszy zbór poezji „Rdzawe owoce”. Od roku 1992 właściciel wydawnictwa IBiS. Wydawca i redaktor naczelny miesięcznika „POEZJA dzisiaj”, który wychodzi od roku 1998. Organizator Światowych Dni Poezji UNESCO – od r. 2001 i Festiwali Poezji Słowiańskiej – od r. 2008. Jest autorem 16 tomów poezji, dwóch tomów opowiadań, powieści „Cień jego anioła” – docenionego przez krytyków i czytelników, książki popularnonaukowej na temat syberyjskiego szamanizmu, książki reporterskiej „Jak zamordowano Imre Nagyʹa” (o powstaniu węgierskim z 1956 r.). Wydał 12 antologii. m. in.: węgierską, francuską, rosyjską, ukraińską, grecką, rumuńską, tatarską, jakucką oraz 3 tomowe dzieło „Poezja polska – Antologia tysiąclecia”. Wybory jego wierszy w formie książek ukazały się w 20 krajach w językach m. in. węgierskim, bułgarskim, macedońskim, serbskim, chorwackim, rumuńskim, rosyjskim, jakuckim, tatarskim, azerskim, francuskim, angielskim, a powieść „Cień jego anioła” przełożono i wydano w Łotwie, Rumunii i Rosji.

Otrzymał odznaczenia od czterech prezydentów: Polski, Republiki Czeskiej, Węgierskiej, Jakuckiej oraz ponad 25 nagród i wyróżnień międzynarodowych.

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/aleksander-nawrocki.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji:


e-book (PDF)e-book (EPUB)e-book (MOBI)
Źródło / Source / La source / Ручей
Źródło / Source / La source / Ручей