A A A

Agnieszka Węgrzyn

Agnieszka Węgrzyn

Agnieszka Węgrzyn

Jestem jedną z wielu osób cierpiących na choroby nowotworowe. Z racji swych wieloletnich zainteresowań biochemią i biofizyką oraz psychologii klinicznej, którą studiowałam wiele lat  temu, a przerwałam tuż przed zakończeniem, z powodu ciężkiej astmy mego syna, udało mi się zdobytą wiedzę wykorzystać dla ratowania swego zdrowia i życia.


Wszystko, co zrobiłam ze swym organizmem miało na celu potwierdzenie mych przypuszczeń w kwestii biochemicznego mechanizmu rządzącego rozwojem choroby nowotworowej, a także w kwestii pobudzania układu immunologicznego wobec komórek nowotworowych. Rodzaj nowotworu nie odgrywał tu znaczącej roli, ale ważne były przyczyny, przebieg i skutki zaistniałych nieprawidłowości organizmu. Okazało się, że układy nerwowy, hormonalny i immunologiczny stanowią swego rodzaju "świętą trójcę", która współdziałając potrafi czynić cuda - naprawiać chaos w organizmie, co hamuje nowotworową zmianę. Oczywiście byłam zmuszona dokonać wielu drastycznych zmian, w sposobie odżywiania, stylu życia itp. Ponieważ mój stan był agonalny, chemioterapia, radioterapia i inne sposoby nie były już zastosowane, a jedynie chirurgiczne działania, częściowo paliatywne, nie miałam nic do stracenia, dokonując na sobie eksperyment.
Wszystko, co udało mi się zrobić ze swym organizmem było, jest i będzie skuteczne dla większości innych osób chorujących na nowotwór, ponieważ prawa przyrody dotyczą nas wszystkich identycznie. Moja osoba nie jest tu wyjątkiem, ale tylko żywym przykładem skutecznej walki z chorobą niegdyś uważaną za nieuleczalną w 100%. Należy mieć świadomość ogromnych zmian w onkologii i ogólnie medycynie, na przestrzeni ostatnich kilku lat, co nowotwór jako nieprawidłowość pokazuje z zupełnie innej strony. Moje podejście do tego rodzaju schorzenia potwierdziło trafność twierdzeń biologów przypuszczeń wielu biologów wprowadzających nowe działania w onkologii.
Obecnie moja choroba ma charakter przewlekły, a układ immunologiczny nie dopuszcza do znacznego rozwoju. Można to przyrównać do alergii. Ponieważ nie mogę już pracować w dziedzinie tarcicy budowlanej, jak czyniłam to wiele lat, poświęcam czas na pogłębianie wiedzy z dziedziny biochemii i immunologii oraz biofizyki, co stanowi moje największe zainteresowania od najmłodszych lat.

 

Kontakt do mnie:  Agnieszka Węgrzyn  e-mail: agakg3@wp.pl

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/agnieszka-wegrzyn.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor,Wydawca

Lista publikacji: