A A A

Adam Peterson

Adam Peterson

Adam Peterson

Adam Peterson to pseudonim, pod którym ukrywa się dwóch autorów:
Zbigniew Adamczyk – nauczyciel polonista, dziennikarz pism regionalnych (Gwarek, Tydzień w Jaworznie, Nowe Zagłębie, MłoDeK), twórca i pierwszy redaktor naczelny „Jaworznickiego Sokoła”
Piotr Mamcarz – lekarz – ortopeda, poeta, wydał tomik poezji „Dreny”. Dotychczas publikował m. in. w  pismach Akcent, Pracownia, Kursywa
Adam Peterson to pseudonim, pod którym ukrywa się dwóch autorów:
Zbigniew Adamczyk – nauczyciel polonista, dziennikarz pism regionalnych (Gwarek, Tydzień w Jaworznie, Nowe Zagłębie, MłoDeK), twórca i pierwszy redaktor naczelny „Jaworznickiego Sokoła”
Piotr Mamcarz – lekarz – ortopeda, poeta, wydał tomik poezji „Dreny”. Dotychczas publikował m. in. w  pismach Akcent, Pracownia, Kursywa

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/adam-peterson.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: