A A A

Agnieszka Czarkowska-Krupa

Agnieszka Czarkowska-Krupa

Agnieszka Czarkowska-Krupa

Dr nauk humanistycznych, ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie doktoryzowała się w tej samej jednostce pod kierunkiem Profesora Jerzego Jarzębskiego. Autorka książki Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 1956 – 1989 (Semper, 2014). Ma na swoim koncie publikacje dla Polskiej Akademii Nauk („Ruch Literacki”), artykuły w czasopismach naukowych („Tekstualia”, „Zeszyty Naukowe KUL”), w periodykach artystycznych („FA-art”) i w portalach internetowych. Pisała w książkach zbiorowych: Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, pod redakcją Żanety Nalewajk (Elipsa, 2011) oraz Etyka i literatura, pod redakcją Anny Głąb (Semper, 2014). Pracowała w Instytucie Dziennikarstwa WSTH w Krakowie. Jest redaktorem naczelnym i wydawcą portalu „OldCamera.pl” poświęconemu zagadnieniom starego kina. Miłośniczka filmu i literatury.

 

Autor w serwisie: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/Agnieszka Czarkowska-Krupa.html
Jest członkiem: E-bookowo
Jako: Autor

Lista publikacji: