A A A

Rosyjski Kompletny

Rosyjski Kompletny
17.90 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Rosyjski Kompletny

wydawnictwo: Self-Publishing

 Opis

 

Rosyjski kompletny uczy 4000 słów i zwrotów oraz wszystkich niezbędnych konstrukcji gramatycznych wymaganych do prawidłowego posługiwania się językiem rosyjskim. Materiał zawarty w książce został podzielony na część gramatyczną i słownictwo. Część dotycząca słownictwa podzielona jest na 27 działów tematycznych. W skład każdego z nich wchodzą słówka, przykładowe zdania, oraz dialogi. Całość odpowiada poziomowi A1-B1. Podręcznik przeznaczony jest do samodzielnej nauki języka i adresowany jest do wszystkich tych, którzy mają trudności z nauką, początkujących, jak i osób chcących przypomnieć sobie pewne informacje. Może także posłużyć, jako samouczek, uzupełnienie nauki w szkole, mini kompendium językowe lub pomoc w trakcie przygotowań do egzaminów.
Spis treści
Przedmowa
Porady jak się uczyć
Gramatyka
1. Alfabet i wymowa
2. Deklinacja rzeczowników
3. Odmiana przymiotników
4. Przymiotniki twardotematowe z akcentowaną końcówką
5. Pełne i krótkie formy przymiotników
6. Przymiotniki dzierżawcze
7. Stopniowanie przymiotników
8. Stopniowanie przysłówków
9. Nieregularne stopniowanie przymiotników i przysłówków
10. Zaimki
11. Podstawowe działania arytmetyczne
12. Liczebniki
13. Określanie czasu
14. Data
15. Czasowniki
16. Czas przeszły
17. Tryb rozkazujący
18. Czas przyszły
19. Tryb przypuszczający
20. Tabela zmian spółgłoski tematu
21. Przyimki
22. Spójniki
23. Partykuły
24. Podmiot
25. Orzeczenie
26. Zgodność podmiotu z orzeczeniem
27. Przydawka
28. Apozycja (dopowiedzenie)
29. Dopełnienie
30. Okolicznik
31. Orzecznik
32. Zdania współrzędne
33. Zdania okolicznikowe
34. Zmiękczanie spółgłosek
Słownictwo
1. Podstawowe zwroty
2. Kontynenty, kraje i ich mieszkańcy (континенты, страны и их жители)
3. Dni tygodnia, pory roku, czas (дни недели, времена года, время)
4. Rodzina (семья)
5. Części ciała, opis człowieka (части тела, описание человека)
6. Kolory i ubrania, zakupy (цвета и одежда, покупки)
7. Jedzenie (еда)
8. Podróże (путешествия)
9. Czas wolny, wakacje (свободное время, каникулы)
10. Natura i przyroda (природа)
11. Zwiedzanie, pytanie o drogę (посещание мест, спрашивание о дорогу)
12. Dom (дом)
13. Szkoła (школа)
14. Życie codzienne (повседневная жизнь)
15. Zdrowie (здоровье)
16. Praca (работа)
17. Nauka i technika (наука и техника)
18. Ochrona środowiska i wszechświat (защита окружающей среды и вселенная)
19. Media (медиа)
20. Państwo i społeczeństwo (государство и общество)
21. Przestępczość i problemy społeczne (преступность и общественные проблемы)
22. Klęski żywiołowe, wojna (стихийные бедствия, война)
23. Myśli, uczucia, emocje (мысли, чувства, эмоции)
24. Święta (праздники)
25. Religia (религия)
26. Samochód (машина)
27. Biznes i ekonomia (бизнес и экономия)
Wyrażenia, kolokacje i powiedzenia rosyjskie (русские выражения, словосочетания и поговорки)
Różnice w rządie czasowników rosyjskich i polskich (отличия в управлении русских и польских глаголов)
Rosyjski kompletny uczy 4000 słów i zwrotów oraz wszystkich niezbędnych konstrukcji gramatycznych wymaganych do prawidłowego posługiwania się językiem rosyjskim. Materiał zawarty w książce został podzielony na część gramatyczną i słownictwo. Część dotycząca słownictwa podzielona jest na 27 działów tematycznych. W skład każdego z nich wchodzą słówka, przykładowe zdania, oraz dialogi. Całość odpowiada poziomowi A1-B1. Podręcznik przeznaczony jest do samodzielnej nauki języka i adresowany jest do wszystkich tych, którzy mają trudności z nauką, początkujących, jak i osób chcących przypomnieć sobie pewne informacje. Może także posłużyć, jako samouczek, uzupełnienie nauki w szkole, mini kompendium językowe lub pomoc w trakcie przygotowań do egzaminów.
Spis treści
Przedmowa
Porady jak się uczyć
Gramatyka
1. Alfabet i wymowa
2. Deklinacja rzeczowników
3. Odmiana przymiotników
4. Przymiotniki twardotematowe z akcentowaną końcówką
5. Pełne i krótkie formy przymiotników
6. Przymiotniki dzierżawcze
7. Stopniowanie przymiotników
8. Stopniowanie przysłówków
9. Nieregularne stopniowanie przymiotników i przysłówków
10. Zaimki
11. Podstawowe działania arytmetyczne
12. Liczebniki
13. Określanie czasu
14. Data
15. Czasowniki
16. Czas przeszły
17. Tryb rozkazujący
18. Czas przyszły
19. Tryb przypuszczający
20. Tabela zmian spółgłoski tematu
21. Przyimki
22. Spójniki
23. Partykuły
24. Podmiot
25. Orzeczenie
26. Zgodność podmiotu z orzeczeniem
27. Przydawka
28. Apozycja (dopowiedzenie)
29. Dopełnienie
30. Okolicznik
31. Orzecznik
32. Zdania współrzędne
33. Zdania okolicznikowe
34. Zmiękczanie spółgłosek
Słownictwo
1. Podstawowe zwroty
2. Kontynenty, kraje i ich mieszkańcy (континенты, страны и их жители)
3. Dni tygodnia, pory roku, czas (дни недели, времена года, время)
4. Rodzina (семья)
5. Części ciała, opis człowieka (части тела, описание человека)
6. Kolory i ubrania, zakupy (цвета и одежда, покупки)
7. Jedzenie (еда)
8. Podróże (путешествия)
9. Czas wolny, wakacje (свободное время, каникулы)
10. Natura i przyroda (природа)
11. Zwiedzanie, pytanie o drogę (посещание мест, спрашивание о дорогу)
12. Dom (дом)
13. Szkoła (школа)
14. Życie codzienne (повседневная жизнь)
15. Zdrowie (здоровье)
16. Praca (работа)
17. Nauka i technika (наука и техника)
18. Ochrona środowiska i wszechświat (защита окружающей среды и вселенная)
19. Media (медиа)
20. Państwo i społeczeństwo (государство и общество)
21. Przestępczość i problemy społeczne (преступность и общественные проблемы)
22. Klęski żywiołowe, wojna (стихийные бедствия, война)
23. Myśli, uczucia, emocje (мысли, чувства, эмоции)
24. Święta (праздники)
25. Religia (религия)
26. Samochód (машина)
27. Biznes i ekonomia (бизнес и экономия)
Wyrażenia, kolokacje i powiedzenia rosyjskie (русские выражения, словосочетания и поговорки)
Różnice w rządie czasowników rosyjskich i polskich (отличия в управлении русских и польских глаголов)

 

 O autorze

Alicja Majtczak

Alicja Majtczak

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: