A A A

Hiszpański Kompletny

Hiszpański Kompletny
17.90 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Hiszpański Kompletny

wydawnictwo: Self-Publishing

 Opis

 

 

 

Hiszpański kompletny uczy 4000 słów i zwrotów oraz wszystkich niezbędnych konstrukcji gramatycznych wymaganych do prawidłowego posługiwania się językiem hiszpańskim. Materiał zawarty w książce został podzielony na część gramatyczną i słownictwo. Część dotycząca słownictwa podzielona jest na 27 działów tematycznych. W skład każdego z nich wchodzą słówka, przykładowe zdania, oraz dialogi. Całość odpowiada poziomowi A1-B1. Podręcznik przeznaczony jest do samodzielnej nauki języka i adresowany jest do wszystkich tych, którzy mają trudności z nauką, początkujących, jak i osób chcących przypomnieć sobie pewne informacje. Może także posłużyć, jako samouczek, uzupełnienie nauki w szkole, mini kompendium językowe lub pomoc w trakcie przygotowań do egzaminów.
Spis treści
Przedmowa
Porady jak się uczyć
Wymowa hiszpańska
Gramatyka
1. Alfabet (el alfabeto)
2. Zaimki osobowe
3. Czasownik „być”
4. Liczebniki
5. Daty
6. Liczba mnoga
7. Rodzajniki
8. Rzeczowniki męskie i żeńskie
9. Mucho/poco
10. Demasiado
11. Tan/tanto
12. Forma nieosobowa haber
13. Zaimki wskazujące este/ese/aquel
14. Czasownik tener
15. Zaimki dzierżawcze
16. Zaimki w funkcji dopełnienia
17. Zaimki zwrotne
18. Zaimki pytające
19. Zaimki nieokreślone
20. Tryb rozkazujący
21. Czasowniki modalne poder, saber, querer, deber, soler
22. Tener que
23. Czas presente de indicativo
24. Estar+gerundio
25. Pretérito perfecto
26. Pretérito indefinido
27. Pretérito imperfecto
28. Pretérito pluscuamperfecto
29. Futuro imperfecto
30. Futuro perfecto
31. Condicional simple
32. Condicional compuesto
33. Subjuntivo
34. Ir+a+bezokolicznik
35. Strona bierna (la voz pasiva)
36. Konstrukcje waloryzujące: gustar/doler/molestar/parecer/encantar
37. Reakcje también/tampoco
38. Rodzajnik a znaczenie rzeczownika
39. Przyimki miejsca i ruchu
40. Przyimki czasu
41. Spójniki
42. Czasowniki hacer, poner
43. Czasowniki ser/estar + przymiotnik
44. Stopniowanie przymiotników
45. Muy/mucho
46. Tworzenie rzeczowników
47. Budowanie przysłówków
Słownictwo
1. Podstawowe zwroty
2. Kontynenty, kraje i ich mieszkańcy (os continentes, los países y sus habitantes)
3. Dni tygodnia, pory roku, czas (los días de la semana, las estaciones, el tiempo)
4. Rodzina (la familia)
5. Części ciała, opis człowieka (las partes del cuerpo, la descripción del hombre)
6. Kolory i ubrania, zakupy (los colores y la ropa, la compra)
7. Jedzenie (la comida)
8. Podróże (los viajes)
9. Czas wolny, wakacje (el tiempo libre, las vacaciones)
10. Natura i przyroda (la naturaleza)
11. Zwiedzanie, pytanie o drogę (visitar, preguntar por el camino)
12. Dom (la casa)
13. Szkoła (la escuela)
14. Życie codzienne (la vida diaria)
15. Zdrowie (la salud)
16. Praca (el trabajo)
17. Nauka i technika (la ciencia y la tecnología)
18. Ochrona środowiska i wszechświat (la protección del medio ambiente y el universo)
19. Media (los medios de comunicación)
20. Państwo i społeczeństwo (el país y la sociedad)
21. Przestępczość i problemy społeczne (la delincuencia y los problemas sociales)
22. Klęski żywiołowe, wojna (los desastres naturales, la guerra)
23. Myśli, uczucia, emocje (los pensamientos, los sentimientos, las emociones)
24. Święta (las fiestas)
25. Religia (la religión)
26. Samochód (el coche)
27. Biznes i ekonomia (el negocio y la economía)
Czasowniki złożone (los verbos compuestos)
Wyrażenia, kolokacje i powiedzenia hiszpańskie (las expresiones, las colocaciones y los dichos españoles)
Czasowniki nieregularne (verbos irregulares)
Hiszpański kompletny uczy 4000 słów i zwrotów oraz wszystkich niezbędnych konstrukcji gramatycznych wymaganych do prawidłowego posługiwania się językiem hiszpańskim. Materiał zawarty w książce został podzielony na część gramatyczną i słownictwo. Część dotycząca słownictwa podzielona jest na 27 działów tematycznych. W skład każdego z nich wchodzą słówka, przykładowe zdania, oraz dialogi. Całość odpowiada poziomowi A1-B1. Podręcznik przeznaczony jest do samodzielnej nauki języka i adresowany jest do wszystkich tych, którzy mają trudności z nauką, początkujących, jak i osób chcących przypomnieć sobie pewne informacje. Może także posłużyć, jako samouczek, uzupełnienie nauki w szkole, mini kompendium językowe lub pomoc w trakcie przygotowań do egzaminów.
Spis treści
Przedmowa
Porady jak się uczyć
Wymowa hiszpańska
Gramatyka
1. Alfabet (el alfabeto)
2. Zaimki osobowe
3. Czasownik „być”
4. Liczebniki
5. Daty
6. Liczba mnoga
7. Rodzajniki
8. Rzeczowniki męskie i żeńskie
9. Mucho/poco
10. Demasiado
11. Tan/tanto
12. Forma nieosobowa haber
13. Zaimki wskazujące este/ese/aquel
14. Czasownik tener
15. Zaimki dzierżawcze
16. Zaimki w funkcji dopełnienia
17. Zaimki zwrotne
18. Zaimki pytające
19. Zaimki nieokreślone
20. Tryb rozkazujący
21. Czasowniki modalne poder, saber, querer, deber, soler
22. Tener que
23. Czas presente de indicativo
24. Estar+gerundio
25. Pretérito perfecto
26. Pretérito indefinido
27. Pretérito imperfecto
28. Pretérito pluscuamperfecto
29. Futuro imperfecto
30. Futuro perfecto
31. Condicional simple
32. Condicional compuesto
33. Subjuntivo
34. Ir+a+bezokolicznik
35. Strona bierna (la voz pasiva)
36. Konstrukcje waloryzujące: gustar/doler/molestar/parecer/encantar
37. Reakcje también/tampoco
38. Rodzajnik a znaczenie rzeczownika
39. Przyimki miejsca i ruchu
40. Przyimki czasu
41. Spójniki
42. Czasowniki hacer, poner
43. Czasowniki ser/estar + przymiotnik
44. Stopniowanie przymiotników
45. Muy/mucho
46. Tworzenie rzeczowników
47. Budowanie przysłówków
Słownictwo
1. Podstawowe zwroty
2. Kontynenty, kraje i ich mieszkańcy (os continentes, los países y sus habitantes)
3. Dni tygodnia, pory roku, czas (los días de la semana, las estaciones, el tiempo)
4. Rodzina (la familia)
5. Części ciała, opis człowieka (las partes del cuerpo, la descripción del hombre)
6. Kolory i ubrania, zakupy (los colores y la ropa, la compra)
7. Jedzenie (la comida)
8. Podróże (los viajes)
9. Czas wolny, wakacje (el tiempo libre, las vacaciones)
10. Natura i przyroda (la naturaleza)
11. Zwiedzanie, pytanie o drogę (visitar, preguntar por el camino)
12. Dom (la casa)
13. Szkoła (la escuela)
14. Życie codzienne (la vida diaria)
15. Zdrowie (la salud)
16. Praca (el trabajo)
17. Nauka i technika (la ciencia y la tecnología)
18. Ochrona środowiska i wszechświat (la protección del medio ambiente y el universo)
19. Media (los medios de comunicación)
20. Państwo i społeczeństwo (el país y la sociedad)
21. Przestępczość i problemy społeczne (la delincuencia y los problemas sociales)
22. Klęski żywiołowe, wojna (los desastres naturales, la guerra)
23. Myśli, uczucia, emocje (los pensamientos, los sentimientos, las emociones)
24. Święta (las fiestas)
25. Religia (la religión)
26. Samochód (el coche)
27. Biznes i ekonomia (el negocio y la economía)
Czasowniki złożone (los verbos compuestos)
Wyrażenia, kolokacje i powiedzenia hiszpańskie (las expresiones, las colocaciones y los dichos españoles)
Czasowniki nieregularne (verbos irregulares)

 

 O autorze

Dorota Lasota

Dorota Lasota

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: