Panel autora Strefa autora Zaloguj się
A A A

Angielski Kompletny

Angielski Kompletny
17.90 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Angielski Kompletny

wydawnictwo: Self-Publishing

 Opis

 

 

Angielski kompletny uczy 4000 słów i zwrotów oraz wszystkich niezbędnych konstrukcji gramatycznych wymaganych do prawidłowego posługiwania się językiem angielskim. Materiał zawarty w książce został podzielony na część gramatyczną i słownictwo. Część dotycząca słownictwa podzielona jest na 27 działów tematycznych. W skład każdego z nich wchodzą słówka, przykładowe zdania, oraz dialogi. Całość odpowiada poziomowi A1-B1. Podręcznik przeznaczony jest do samodzielnej nauki języka i adresowany jest do wszystkich tych, którzy mają trudności z nauką, początkujących, jak i osób chcących przypomnieć sobie pewne informacje. Może także posłużyć, jako samouczek, uzupełnienie nauki w szkole, mini kompendium językowe lub pomoc w trakcie przygotowań do egzaminów.
Spis treści
Przedmowa
Porady jak się uczyć
Wymowa angielska – alfabet fonetyczny
Gramatyka
1. Alfabet
2. Zaimki osobowe
3. Czasownik „być”
4. Liczebniki
5. Daty
6. Liczba mnoga
7. Przedimki
8. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
9. Much, many, a lot of, lots of
10. (A) few, (a) little
11. Some, any
12. There is/there are
13. This, that, these, those
14. Have (got)
15. Zaimki dzierżawcze
16. Zaimki w funkcji dopełnienia
17. Zaimki zwrotne
18. Zaimki pytające
19. Zaimki nieokreślone (indefinite pronouns)
20. Tryb rozkazujący
21. Czasowniki modalne – can, could, must, should, may, might
22. Have to, must
23. Czas present simple
24. Present continuous
25. Past simple
26. Past continuous
27. Future simple
28. Future continuous
29. Present perfect
30. Present perfect continuous
31. Past perfect
32. Past perfect continuous
33. Future perfect
34. To be going to
35. Strona bierna (passive voice)
36. Used to, would, be used to, get used to
37. Tryb warunkowy
38. Wish
39. Przyimki miejsca i ruchu
40. Przyimki czasu
41. Spójniki
42. Czasowniki do, make
43. Czasowniki say, speak, tell, talk
44. Stopniowanie przymiotników
45. So, such
46. Tworzenie rzeczowiników
47. Budowanie przysłówków
Słownictwo
1. Podstawowe zwroty
2. Kontynenty, kraje i ich mieszkańcy (continents, countries and their inhabitants)
3. Dni tygodnia, pory roku, czas (days of the week, seasons, time)
4. Rodzina (family)
5. Części ciała, opis człowieka (body parts, describing people)
6. Kolory i ubrania, zakupy(colours and clothes, shopping)
7. Jedzenie (food)
8. Podróże (travels)
9. Czas wolny, wakacje (free time, holidays)
10. Natura i przyroda (nature)
11. Zwiedzanie, pytanie o drogę (visiting places, asking the way)
12. Dom (house)
13. Szkoła (school)
14. Życie codzienne (everyday life)
15. Zdrowie (health)
16. Praca (work)
17. Nauka i technika (science and technology)
18. Ochrona środowiska i wszechświat (environmental protection and the universe)
19. Media (media)
20. Państwo i społeczeństwo (state and society)
21. Przestępczość i problemy społeczne (crime and social problems)
22. Klęski żywiołowe, wojna (natural disasters, war)
23. Myśli, uczucia, emocje (thoughts, feelings, emotions)
24. Święta (feasts)
25. Religia (religion)
26. Samochód (car)
27. Biznes i ekonomia (business and economy)
Czasowniki złożone (phrasal verbs)
Wyrażenia, kolokacje i powiedzenia angielskie (english expressions, collocations and sayings)
Czasowniki nieregularne (irregular verbs)
Angielski kompletny uczy 4000 słów i zwrotów oraz wszystkich niezbędnych konstrukcji gramatycznych wymaganych do prawidłowego posługiwania się językiem angielskim. Materiał zawarty w książce został podzielony na część gramatyczną i słownictwo. Część dotycząca słownictwa podzielona jest na 27 działów tematycznych. W skład każdego z nich wchodzą słówka, przykładowe zdania, oraz dialogi. Całość odpowiada poziomowi A1-B1. Podręcznik przeznaczony jest do samodzielnej nauki języka i adresowany jest do wszystkich tych, którzy mają trudności z nauką, początkujących, jak i osób chcących przypomnieć sobie pewne informacje. Może także posłużyć, jako samouczek, uzupełnienie nauki w szkole, mini kompendium językowe lub pomoc w trakcie przygotowań do egzaminów.
Spis treści
Przedmowa
Porady jak się uczyć
Wymowa angielska – alfabet fonetyczny
Gramatyka
1. Alfabet
2. Zaimki osobowe
3. Czasownik „być”
4. Liczebniki
5. Daty
6. Liczba mnoga
7. Przedimki
8. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
9. Much, many, a lot of, lots of
10. (A) few, (a) little
11. Some, any
12. There is/there are
13. This, that, these, those
14. Have (got)
15. Zaimki dzierżawcze
16. Zaimki w funkcji dopełnienia
17. Zaimki zwrotne
18. Zaimki pytające
19. Zaimki nieokreślone (indefinite pronouns)
20. Tryb rozkazujący
21. Czasowniki modalne – can, could, must, should, may, might
22. Have to, must
23. Czas present simple
24. Present continuous
25. Past simple
26. Past continuous
27. Future simple
28. Future continuous
29. Present perfect
30. Present perfect continuous
31. Past perfect
32. Past perfect continuous
33. Future perfect
34. To be going to
35. Strona bierna (passive voice)
36. Used to, would, be used to, get used to
37. Tryb warunkowy
38. Wish
39. Przyimki miejsca i ruchu
40. Przyimki czasu
41. Spójniki
42. Czasowniki do, make
43. Czasowniki say, speak, tell, talk
44. Stopniowanie przymiotników
45. So, such
46. Tworzenie rzeczowiników
47. Budowanie przysłówków
Słownictwo
1. Podstawowe zwroty
2. Kontynenty, kraje i ich mieszkańcy (continents, countries and their inhabitants)
3. Dni tygodnia, pory roku, czas (days of the week, seasons, time)
4. Rodzina (family)
5. Części ciała, opis człowieka (body parts, describing people)
6. Kolory i ubrania, zakupy(colours and clothes, shopping)
7. Jedzenie (food)
8. Podróże (travels)
9. Czas wolny, wakacje (free time, holidays)
10. Natura i przyroda (nature)
11. Zwiedzanie, pytanie o drogę (visiting places, asking the way)
12. Dom (house)
13. Szkoła (school)
14. Życie codzienne (everyday life)
15. Zdrowie (health)
16. Praca (work)
17. Nauka i technika (science and technology)
18. Ochrona środowiska i wszechświat (environmental protection and the universe)
19. Media (media)
20. Państwo i społeczeństwo (state and society)
21. Przestępczość i problemy społeczne (crime and social problems)
22. Klęski żywiołowe, wojna (natural disasters, war)
23. Myśli, uczucia, emocje (thoughts, feelings, emotions)
24. Święta (feasts)
25. Religia (religion)
26. Samochód (car)
27. Biznes i ekonomia (business and economy)
Czasowniki złożone (phrasal verbs)
Wyrażenia, kolokacje i powiedzenia angielskie (english expressions, collocations and sayings)
Czasowniki nieregularne (irregular verbs)

 

 O autorze

Joanna Latkowska

Joanna Latkowska

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: