A A A

Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-3

Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-3
16.90 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-3

(VISTA - MS OFFICE 2007) - podręcznik ECDL
wydawnictwo: ITStart

 Opis

Treść książki obejmuje zakres trzeciego modułu ECDL, który dotyczy obsługi i użytkowania edytora tekstu. Treść książki bazuje na najnowszym edytorze firmy Microsoft jakim jest Word 2007, wchodzący w skład pakietu MS Office 2007. W książce opisane zostały zasady wprowadzania tekstu do dokumentów oraz przedstawiono techniki jego formatowania. Zwrócono uwagę na sposoby zaznaczania, przenoszenia, a także kopiowania tekstu pomiędzy różnymi dokumentami oraz pobieraniu treści wprost ze stron internetowych. Skupiono się na technikach tworzenia tabel oraz sporządzania wykresów na podstawie zawartych w nich danych.

W niniejszej publikacji znaleźć też można techniki osadzania w dokumentach obiektów graficznych, zmiany ich domyślnego położenia, a także modyfikacji ustawień domyślnych. Oprócz zagadnień podstawowych, poświęcono w książce również sporo uwagi
możliwościom zaawansowanym jakie oferuje program MS Word 2007, do których zaliczyć można przede wszystkim: tworzenie spisów treści, indeksów, korespondencji seryjnej, a także korzystanie z edytora równań matematycznych. Ostatecznie czytelnik zostaje zapoznany ze sposobami optymalizacji dokumentów oraz przygotowaniem ich do wydruku. Zagadnienia poruszane w książce, opracowane są na podstawie najnowszego sylabusa.

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE DO ECDL  9
CELE, JAKIE STAWIA SOBIE ECDL  9
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ECDL . 10
KTO JEST ADRESATEM?  10
JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT?  10

3.1. STAWIAMY PIERWSZE KROKI  15
WIEDZA ELEMENTARNA  15
NAJPOPULARNIEJSZE EDYTORY  16
Notatnik  16
WordPad  17
MICROSOFT WORD – PIERWSZE URUCHOMIENIE 17
PROGRAM I JEGO KONSTRUKCJA  19
OTWIERAMY ISTNIEJĄCY DOKUMENT  21
KOŃCZENIE PRACY Z DOKUMENTEM  23

3.2. WSPÓŁPRACUJEMY Z DOKUMENTEM  29
JAK STWORZYĆ NOWY DOKUMENT?  29
WZORY DO NAŚLADOWANIA – KORZYSTAMY Z SZABLONÓW  29
ZACHOWAĆ NA ZAWSZE – ZAPISYWANIE DOKUMENTÓW  31
GDZIE ZAPISAĆ PLIK?  32
PLIKI WYJŚCIOWE I ICH RODZAJE  33
KORZYSTANIE Z POMOCY  35

3.3. PODSTAWOWE TRYBY PRACY  39
UKŁAD WYDRUKU  40
ODCZYT PEŁNOEKRANOWY  40
UKŁAD SIECI WEB  41
TRYB KONSPEKTU  42
WERSJA ROBOCZA  43
BLIŻEJ I DALEJ – CZYLI O WIELKOŚCIACH DOKUMENTÓW . 44
WSTĄŻKA NARZĘDZIOWA . 45
PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU 48

3.4. MICROSOFT WORD – ZACZYNAMY!  53
ZNAKI NIEDRUKOWALNE, CZYLI ZMORA AMATORÓW  54
TEKST I JEGO WPROWADZANIE  55
PIERWSZY DOKUMENT  56
KORZYSTANIE Z LINIJKI I TABULATORÓW  61
Rodzaje tabulatorów  63
Dodatkowe ustawienia tabulatorów  65
SYMBOLE I ZNAKI SPECJALNE  66
EDYTOR RÓWNAŃ  67
EDYCJA DANYCH – CZAS NA ZMIANY  71
ZAZNACZAMY FRAGMENT TEKSTU  72
Zaznaczanie za pomocą myszy  72
Zaznaczanie za pomocą klawiatury  74
PRACA Z TEKSTEM  75
TEKST, A STRONY INTERNETOWE  79
KOPIOWANIE – CIĄG DALSZY  80
USUWAMY I ZASTĘPUJEMY DANE  82
WSTAWIANIE I NADPISYWANIE TEKSTU  83
PRZÓD I TYŁ, CZYLI FUNKCJE COFNIJ I POWTÓRZ  85
ODNALEŹĆ I ZMIENIĆ  87

3.5. UPIĘKSZAMY STANDARDY – FORMATOWANIE DOKUMENTU  93
POPRAWIAMY WYGLĄD PISMA 93
BO NAJWAŻNIEJSZY JEST STYL! – CZYLI O STYLACH CZCIONKI . 97
BARWA I JEJ ZASTOSOWANIE  100
ODSTĘPY MIĘDZY ZNAKAMI  101
FORMATOWANIE AKAPITÓW  102
WYRÓWNANIE TEKSTU  102
WCIĘCIA I WYSUNIĘCIA  104
ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI  106
NUMEROWANIE I WYPUNKTOWANIE  107
FORMATOWANIE – CIĄG DALSZY  108
STRONA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI  108
NAGŁÓWKI I STOPKI STRONY  111

3.6 TABELE I ICH MOŻLIWOŚCI  117
WSTAWIANIE TABELI  117
CZAS NA RYSUNEK – RYSOWANIE TABELI  118
EDYCJA  119
Kopiowanie i usuwanie danych . 119
Modyfikacja wierszy i kolumn  120
Podział i scalanie komórek  121
Formatowanie tabeli  122
Metamorfoza komórek . 122
Upiększamy. – obrzeża komórek  123
WYPEŁNIENIE KOMÓREK  125
Style tabel  125

3.7. WYKRESY – CZYLI POPATRZMY NA STATYSTYKI  129
FORMATOWANIE WYKRESÓW  131
Tytuły i legenda  131
Wypełnienie . 132
Serie danych  134
Zmiana typu wykresu  134
Style wykresów  135

3.8. GRAFIKA DUSZĄ WYOBRAŹNI  139
UMIESZCZANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH  139
KSZTAŁTY – GOTOWE RYSOWANIE . 139
GALERIA CLIPARTÓW  140
WSTAWIANIE Z PLIKU  141
Z INNEJ APLIKACJI  142
OBRAZY I ICH EDYCJA  144
FORMATOWANIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH  144
Rozmiar i przycinanie rysunków  144
Rozmieszczenie obrazów w dokumencie  146
Jaskrawość i kontrast  147

3.9. ZAAWANSOWANE OPCJE PROGRAMU  151

KORESPONDENCJA SERYJNA  151
Filtrowanie listów  155
Adresy i ich edycja  156
INDEKSY I SPISY TREŚCI  157
Tworzymy indeksy  157
SPIS TREŚCI. – NA SKRÓTY  159
ŚLEDZIMY ZMIANY  163

3.10. DOKUMENT – POSTAĆ KOŃCOWA  167
POPRAWNA PISOWNIA  167
GRAMATYKA I ORTOGRAFIA . 168
AUTOKOREKTA – WYGODA, CZY LENISTWO?  169
TEZAURUS  170
CEREMONIA WYDRUKU  171
OSTATECZNE SPOJRZENIE – PODGLĄD WYDRUKU  171
DRUKUJEMY  172

 

 

OD ZERA DO ECeDeeLa z Vistą TOM-3 (VISTA - MS OFFICE 2007) - podręcznik ECDL

 O autorze

Paweł Matyszok

Paweł Matyszok

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena:
 

 Powiązane

Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-1

Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-1

(VISTA - MS OFFICE 2007) - podręcznik ECDL
16.90 pln
szczegóły
Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-2

Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-2

(VISTA - MS OFFICE 2007) - podręcznik ECDL
16.90 pln
szczegóły
Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-4

Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-4

(VISTA - MS OFFICE 2007) - podręcznik ECDL
16.90 pln
szczegóły
Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-5

Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-5

(VISTA - MS OFFICE 2007) - podręcznik ECDL
16.90 pln
szczegóły
Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-6

Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-6

(VISTA - MS OFFICE 2007) - podręcznik ECDL
16.90 pln
szczegóły
Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-7

Od zera do ECeDeeLa z Vistą TOM-7

(VISTA - MS OFFICE 2007) - podręcznik ECDL
16.90 pln
szczegóły