A A A

Od Zera Do ECeDeeLa z Open Office TOM6

Od Zera Do ECeDeeLa z Open Office TOM6
16.90 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Od Zera Do ECeDeeLa z Open Office TOM6

podręcznik ECDL
wydawnictwo: ITStart

 Opis

Treść książki obejmuje zakres szóstego modułu ECDL, czyli umiejętność obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych. Książka została opracowana w oparciu o najbardziej popularny, darmowy program jakim jest IMPRESS, wchodzący w skład darmowego pakietu oprogramowania OPEN OFFICE.

W publikacji omówiono zasady tworzenia i przygotowywania prezentacji multimedialnych, a także skupiono się na edycji i wprowadzani zmian w istniejących już prezentacjach.

Sporo miejsca poświęcono na opisanie osadzania w slajdach różnego typu obiektów: tekstowych, graficznych, wykresów, schematów organizacyjnych oraz obiektów audio i wideo. W kolejnych zaś rozdziałach autorzy skupili się na przedstawieniu zasad tworzenia efektów przejść pomiędzy kolejnymi slajdami, animacji w prezentacji oraz stosowania w niej przycisków pozwalających na swobodną nawigację pomiędzy poszczególnymi slajdami.

Ponadto w książce opisane zostały zasady przygotowania oraz zoptymalizowania prezentacji pod konkretny pokaz, prawidłowy wydruk i zapis prezentacji w standardzie internetowym.


Spis treści

WPROWADZENIE DO ECDL  9
CZYM JEST? . 9
ADRESACI  11

6.1. PIERWSZE KROKI . 15
PRACA Z PROGRAMEM . 15
Otwieranie programu . 15
Kończenie pracy . 18
PRACA Z DOKUMENTEM . 18
Otwieranie dokumentów . 18
Zapisywanie prezentacji . 21
Przełączenie pomiędzy otwartymi prezentacjami . 22
Zamykanie prezentacji  23
ZMIANA PODSTAWOWYCH USTAWIEŃ . 24
Dostosowanie wielkości widoku . 24
Podgląd dokumentu  27
Zarządzanie paskami narzędzi . 29
Ogólne opcje programu 29

6.2. PODSTAWOWE OPERACJE W PROGRAMIE . 35
TWORZENIE PREZENTACJI  35
Wykorzystanie szablonów . 36
OPERACJE NA SLAJDACH . 38
Dodawanie slajdów  39
Usuwanie slajdów  40
Kopiowanie slajdów . 41
Przenoszenie slajdów . 42
EDYCJA SLAJDÓW  43
Układ slajdów . 43
Wykorzystywanie tła i kolorów . 45
Schematy i szablony . 48
DODATKOWE ELEMENTY . 50
Nagłówek i stopka  50
Numerowanie slajdów  51
Data i czas  52

6.3. PRACA Z OBIEKTAMI  57
TWORZENIE TABELI . 57
Obiekty tekstowe . 57
Edycja tekstu  57
Wykorzystywanie konspektu . 57
Dodatkowe pola tekstowe . 58
Formatowanie czcionki  60
Formatowanie tekstu  62
WYRÓWNANIE . 63
Tabulatory i wcięcia . 65
Interlinia . 66
Wyliczanie  67
Ilustracje  69
Wstawianie plików graficznych  69
Zmiana rozmiaru i położenia . 71
WYKRESY  73
Tworzenie wykresu . 73
Zmiana typu wykresu  77
Modyfikacja kolorystyki . 78
SCHEMAT ORGANIZACYJNY . 79
Tworzenie schematu organizacyjnego i diagramu . 80
Zmiana układu  83
OBIEKTY GRAFICZNE . 84
Rysowanie  84
AUTOKSZTAŁTY  85
Zmiana stylu . 87
Kolor i efekty graficzne  88
Zmian rozmiarów i położenia . 91
OBIEKTY AUDIO I WIDEO . 92
Elementy audio . 92
Sekwencje filmowe  93
OPERACJE NA OBIEKTACH . 94
Kopiowanie elementów. 94
PRZENOSZENIE OBIEKTÓW . 95
Usuwanie  96
Formatowanie obiektów . 96

5.4. EFEKTY SPECJALNE  101
EFEKTY PRZEJŚCIA  101
Modyfikacja efektów przejścia . 102
ANIMACJA PREZENTACJI  103
Wprowadzenie efektów animacji  103
Modyfikacja animacji . 107
ELEMENTY NAWIGACYJNE. 108

6.5. PREZENTACJA KOŃCOWA  113
PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI . 113
Wybór sposobu przedstawiania  113
Zmiana orientacji slajdów  114
Sprawdzanie poprawności językowej i ortograficznej  116
Dodawanie notatek dla prelegenta . 118
ZAPIS PREZENTACJI . 119
Plik prezentacji . 119
DRUKOWANIE  120
Wydruk prezentacji . 120
Przygotowywanie materiałów informacyjnych i notatek  122
PREZENTACJA W STANDARDZIE INTERNETOWYM  123

 

Od Zera Do ECeDeeLa z Open Office TOM6

 O autorze

Rafał Bury

Rafał Bury

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: