Panel autora Strefa autora Zaloguj się
A A A

Organizacje pozarządowe w Elblągu

Organizacje pozarządowe w Elblągu
24.00 pln
24.00 pln
24.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Organizacje pozarządowe w Elblągu

Ludzie – działania – współpraca z samorządem
wydawnictwo: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
kupując teraz e-book (PDF) zamiast 24.00 pln łącznie zapłacisz 21.12 pln
kupując teraz e-book (EPUB) zamiast 24.00 pln łącznie zapłacisz 21.12 pln
kupując teraz e-book (MOBI) zamiast 24.00 pln łącznie zapłacisz 21.12 pln

 Opis

Bezpośrednią przesłanką podjęcia prezentowanych tu badań było zainteresowanie władz samorządowych Elbląga oceną relacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi w kontekście planów związanych z przygotowaniem wieloletniego planu współpracy. Wiązała się z tym oferta przeprowadzenia badań złożona Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. W piśmie Prezydenta Miasta skierowanym 3 lipca 2008 roku do Uczelni odwołano się m.in. do zasady współpracy między władzami samorządowymi a środowiskiem akademickim, słusznie zakładając, że to właśnie badania naukowe winny leżeć u podstaw decyzji odnoszących się do wybranych fragmentów rzeczywistości społecznej.
(...)

Całość opracowania składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym omówiono kwestie metodologiczne – wybór metody i jej specyfikę, dobór respondentów oraz problemy związane z prowadzonymi badaniami. W rozdziale drugim przedstawiono doświadczenia biograficzne liderów środowiska pozarządowego, ich motywacje, doświadczenia, postrzeganie własnej roli itd. Rozdział trzeci poświęcono charakterystyce własnych organizacji przez liderów, w kontekście szerszej wiedzy o organizacjach społecznych nie tylko w Elblągu. Czwarty rozdział traktuje o członkach organizacji, ich aktywności i postawach, o pracownikach oraz o wolontariuszach. Z kolei rozdział piąty dotyczy skomplikowanych relacji między organizacjami a społecznością lokalną. Tu także znalazły się pytania dotyczące oceny społeczeństwa obywatelskiego w Elblągu. I wreszcie rozdział szósty, niewątpliwie najważniejszy, poświęcono kwestiom relacji między samorządem a organizacjami. Ponadto w pracy zamieszczono próbę podsumowania badań wraz z wnioskami, które być może posłużą do podejmowania konkretnych działań.

 

 

Uwagi wstępne
Rozdział I Metodologia badań, ich realizacja oraz dobór respondentów
Rozdział II Liderzy organizacji pozarządowych w Elblągu – w kręgu doświadczeń Biograficznych
Problematyczność „pracy społecznej”
Motywy, aspiracje i pobudki do aktywności społecznej
Początki działalności
Bycie liderem
Co daje działanie w organizacji – nadzieje, oczekiwania, satysfakcja i… rozczarowania
Rozdział III Charakterystyka własnych organizacji
W jakich warunkach i dlaczego powstała organizacja?
Krótka charakterystyka stylów działania organizacji
Stabilizacja, rozwój czy regres?
Cele, formy i obszary działalności
Kwestia wypełniania podstawowych funkcji przez organizacje
Wnętrze organizacji: struktury, decyzje, procedury…
Potrzeby organizacji – najważniejsze problemy, oczekiwane wsparcie z zewnątrz
Organizacje uczące się
Rozdział IV Członkowie organizacji – pracownicy – wolontariusze
Aktywność, działanie i zaangażowanie członków
Pracownicy organizacji a problemy biurokratyzacji i etatyzacji
Problem wolontariatu
Rozdział V Organizacje w społeczności lokalnej
Zaufanie do organizacji
Kondycja III sektora w Elblągu
Ocena własnej organizacji przez mieszkańców miasta
Relacje i współdziałanie między organizacjami pozarządowymi
Współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym
Kwestia funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Elblągu
Problem relacji między sferą polityczną a organizacjami pozarządowymi
Rozdział VI Relacje organizacji w Elblągu z samorządem
Modele relacji między rządem a sektorem non profit
Ocena współpracy między samorządem a NGO-sami w świetle badań
Strategia, zasady współpracy a realia
Aspekt finansowy współpracy
Samorząd a organizacje, czyli między partnerstwem a klientelizmem
Ocena czynnika ludzkiego, czyli kwestia osobistych kontaktów między urzędnikami a działaczami pozarządowymi
Procedury grantowe
Konkluzje
Sytuacja jest dobra, a przynajmniej nie najgorsza, choć mogłaby być lepsza…
Bibliografia

 O autorze

Karolina Ciechorska-Kulesza

Karolina Ciechorska-Kulesza

Cezary Obracht-Prondzyński

Cezary Obracht-Prondzyński

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie akceptujesz to (NACIŚNIJ W CELU AKCEPTACJI). Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj.