A A A

Wpływ koncepcji eurazjatyzmu

Wpływ koncepcji eurazjatyzmu
10.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Wpływ koncepcji eurazjatyzmu

na pisarstwo historyczne Lwa Gumilowa
wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

Przedmiotem interdyscyplinarnej dysertacji Małgorzaty Zuber jest zbadanie skali i charakteru wpływu koncepcji eurazjatyzmu na pisarstwo historyczne Lwa Gumilowa, żyjącego w latach 1912-1992 znanego także polskiemu czytelnikowi rosyjskiego historyka, geografa i orientalisty. Uważany jest on za jednego z teoretyków współczesnego rosyjskiego nacjonalizmu (obok Sołżenicyna i Szafarewicza).

Eurazjatyzm jest koncepcją kulturologiczną, historiozoficzną i doktryną polityczną opracowaną teoretycznie w latach 20. XX wieku w gronie młodej emigracji rosyjskiej (ks. N.S. Trubieckoj, P. P. Sawicki i. in.) jako alternatywa wobec komunizmu sowieckiego (bolszewizmu). Centralną tezą koncepcji jest twierdzenie o eurazjatyckim charakterze Rosji (nieeuropejskim i nieazjatyckim), akcentujące wspólnotę historyczno-kulturową Rosji i Azji Centralnej.

W części pierwszej dysertacji podjęto poszukiwanie zróżnicowanych źródeł eurazjatyckiej koncepcji, wpływających na specyficzne umiejscowienie jej na mapie szeroko pojętej idei rosyjskiej. Dokonano również omówienia eurazjatyzmu w aspekcie kulturologicznym, historiozoficznym i politologicznym. Bazę źródłową stanowiły oryginalne teksty teoretyczne fundatorów koncepcji; monografiom i artykułom wyznaczono rolę drugorzędną.

Druga część pracy poświęcona została prezentacji metodologii badań Lwa Gumilowa i kontaktom historyka z innymi przedstawicielami doktryny eurazjatyckiej oraz tym poświadczonym faktom jego biografii, które jednoznacznie wskazują na zainteresowanie bohatera pracy koncepcją eurazjatycką.

Następnie na przykładzie wybranych zagadnień badawczych podejmowanych przez Gumilowa podjęto próbę imiennego wskazania metodologicznych, tematycznych, i ideologicznych wpływów eurazjatyzmu.

Postawienie problemu badawczego i próba udzielenia odpowiedzi na zawarte w nim pytanie miały za zadanie ukazać "życie" i kolejne wcielenia danej idei oraz stanowić punkt wyjściowy refleksji nad skalą zależności pracy historyka od wyznawanego przezeń światopoglądu oferującego konkretną propozycję historiozoficzną oraz metodą jego pracy rozpiętą między mechanicznym kolekcjonowaniem faktów a pisaniem syntez metahistorycznych.

Spis treści:

Podziękowania
WSTĘP
1. Przedmiot i metoda pracy
2. Historia, historiografia, historiozofia i ich wzajemne relacje

CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział pierwszy: Rosja i reszta świata
Dziewiętnastowieczne źródła eurazjatyzmu

Rozdział drugi:Fundamentalne idee eurazjatyzmu (I)
Eurazjatycka kulturologia

Rozdział trzeci: Fundamentalne idee eurazjatyzmu (II)
1. Historiozofia eurazjatów
2. Historiozofia a geografia

Rozdział czwarty: Eurazjatyzm w dyskursie politologicznym

CZĘŚĆ DRUGA

Rozdział pierwszy
: Teoria etnogenezy i metodologia badań Lwa Gumilowa
Związki Gumilowa z eurazjatyzmem
1. Teoria etnogenezy i pojęcie etnosu
2. Metodologia badań Lwa Gumilowa
3. Eurazjata Gumilow

Rozdział drugi
: Żydzi na kartach prac Lwa Gumilowa
Rozdział trzeci:Rosja - Ukraina - Polska

ZAKOŃCZENIE 
Bibliografia

 

 

Małgorzata Zuber: Wpływ koncepcji eurazjatyzmu na pisarstwo historyczne Lwa Gumilowa

 O autorze

Małgorzata Zuber

Małgorzata Zuber

Zainteresowania badawcze: filozofia rosyjska (religijna i społeczna), antropologia filozoficzna, filozofia kultury, historiozofia, metodologia historii. Inne: rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: