A A A

Filozoficzne koncepcje negacji

Filozoficzne koncepcje negacji
10.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Filozoficzne koncepcje negacji

wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

Choć problem negacji jest obecny w myśli filozoficznej od początku jej istnienia, nie jest tak szeroko omawiany jak koncepcje prawdy czy kwestie związane z etyką czy teorią poznania. W literaturze filozoficznej nie wiele jest prac poświęconych filozoficznym koncepcjom negacji. 

Praca Tomasz Pawlika jest próbą całościowego ujęcia problematyki negacji, od czasów antycznych. Autor używając licznych przykładów w przystępny sposób odkrywa przed czytelnikiem różne rozumienia negacji przez wybitnych filozofów.

Rozdział pierwszy podejmuje kwestię związane z rozumieniem terminów sąd oraz negacji, które pełnią istotną rolę w rozważaniach nad problematyką negacji.

W rozdziałach drugim oraz trzecim autor opisuje dwa typy negacji, negację autonomiczną oraz nie autonomiczną, opierając się na analizie wybranych tekstów filozofów, w których rozważaniach pojawiają się kwestie związane z negacją.

Czwarty rozdział został poświęcony niemieckiemu filozofowi Gottlobowi Frege i jego rozumieniu negacji. Autor poprzez wcześniejszy wywód próbuje odpowiedzieć na pytanie, postawione na wstępie pracy, czy zaproponowane przez Fregego rozumienie negacji można ulokować w jednym z dwóch jej typów, omawianych we wcześniejszych rozdziałach.

 

Spis treści

Wstęp 6
Rozdział 1 
Sąd i jego zaprzeczenie. Próba uporządkowania problematyki 10
1.1 Pojęcie sądu 10
1.2 Pojęcie negacji 16
Rozdział 2 
Autonomiczne koncepcje negacji 25
2.1 Uwagi wstępne 25
2.2 Parmenides z Eleii 33
2.3 Platon 36
2.4 Tomasz z Akwinu 46
2.5 Ludwig Wittgenstein 52
Rozdział 3
Nie autonomiczne koncepcje negacji 57
3.1 Uwagi wstępne 57
3.2 Kazimierz Twardowski 58
3.3 Bertrand Russell 68
3.4 Henry Bergson 78
Rozdział 4 
Negacja w ujęciu Gottloba Frege 87
4.1 Język Begriffsschrift. Nowa forma sądu. 87
4.2 Myśl 95
4.3 Negacja 102
Zakończenie 108
Bibliografia 111

 

Tomasz Pawlik: Filozoficzne koncepcje negacji

 O autorze

Tomasz Pawlik

Tomasz Pawlik

Magister filozofii na Uniwersytecie Śląskim. Strona prywatna www.filosophia.republika.pl

Czytaj więcej

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena: