A A A

Inna miłość?

Inna miłość?
11.00 pln
Jeżeli posiadasz rabat indywidualny, przed dodaniem produktu do koszyka - zaloguj się

Inna miłość?

Proza polska po 1989 roku wobec kwestii seksualności
wydawnictwo: e-bookowo

 Opis

Głównym tematem tej pracy jest kwestia seksualności ukazywana w polskiej prozie po 1989 roku. W składających się na tę pracę trzech rozdziałach zostały zanalizowane wybrane dzieła literatury współczesnej pod względem sposobów ukazywania seksualności. Najistotniejszym tematem książki stała się „inna miłość”, przez którą należy rozumieć obecne w najnowszej prozie obrazy odmienności seksualnych – homoseksualizm i biseksualizm.
Pierwszy rozdział został poświęcony tematyce homoerotycznej w polskiej literaturze XX wieku, począwszy od pierwszych utworów o tej tematyce – 622 upadki Bunga (Stanisława Ignacego Witkiewicza 1919), a skończywszy na tekstach najnowszych, m.in. takich twórców, jak Michał Witkowski, Bartosz Żurawiecki, Ewa Schilling czy Marcin Szczygielski. Istotnym uzupełnieniem przedstawionych rozważań stała się prezentacja funkcjonujących w badaniach teorii poświęconych kwestiom homoseksualizmu i feminizmu – gender i queer theroy.    
Kolejny rozdział przedstawia typologię postaci przedstawianych w powieściach i opowiadaniach o tematyce traktującej o odmiennościach seksualnych. Istotnym nośnikiem treści aksjologicznych, pozwalających na ocenę i postaci, i całego świata przedstawionego, są wyszczególnione przeze mnie kategorie zauważalne w utworach o tejże problematyce, tj. zdrada, grzech i upadek oraz kara za odmienność.
Ostatni problem, jaki został poruszony w tej rozprawie – w rozdziale trzecim, dotyczy próby określenia przyczyn i celów działań bohaterów oddających się "innej  miłości". W tym kontekście istotna dla rozważań okazała się kwestia stereotypu homoseksualności, jaki odnajdujemy i w kulturze, i w literaturze homoerotycznej.
Książka, mimo iż o charakterze naukowym, zawiera ciekawe spojrzenie na współczesną literaturę popularną. Napisana z odwagą, wbrew obowiązującym konwenansom. Geje, lesbijki, "transy" – czy to faktycznie "inna miłość"?

Wstęp    5
Rozdział I    8
Kwestia seksualności w literaturze polskiej po 1989 roku    8
1. Tematyka homoerotyczna w literaturze polskiej XX wieku    8
2. Od gender po queer theory    12
3. Seksualność tradycyjna i homoseksualna w literaturze polskiej po 1989 roku    15
4. Literacki obraz postaci a problem seksualności    20
5. Obraz świata heteroseksualistów w prozie o tematyce homoseksualnej    23
Rozdział II    27
Różne modele życia seksualnego w literaturze polskiej po 1989 roku    27
1. Podział literatury traktującej o odmiennej seksualności    27
2. Typy postaw bohaterów w prozie o tematyce homoerotycznej    32
2.1 "Romantycy"    32
2.2 "Cwele i cioty"    38
2.3 "Wyzwoleni seksualnie"    41
2.3.1 "Wyzwoleni realnie"    41
2.3.2 "Wyzwoleni rzekomo"    43
2.4 Utrzymankowie    43
2.5 Bohaterowie patologiczni    44
2.6 Postaci maskujące swoją odmienną seksualność    45
3. Kategoria zdrady literaturze o tematyce seksualnej    47
4. Kategoria kary za odmienność    49
5. Kwestia grzechu i upadku    51
6. Kategoria przestrzeni    54
7. Sposoby pisania o odmienności    56
Rozdział III    57
Inna miłość? O ambiwalentnym traktowaniu seksualności w literaturze polskiej po 1989 roku    57
1. W poszukiwaniu normalności    57
2. W poszukiwaniu zaspokojenia seksualnego    62
3. Dwoistość pragnień    66
4. Różne drogi, jeden cel    67
5. Stereotyp a ukazywanie homoseksualizmu w literaturze    68
Zakończenie    73
Bibliografia    75
Kajetan Kiping: Inna miłość? Proza polska po 1989 roku wobec kwestii seksualności

 O autorze

Kajetan Kiping

Kajetan Kiping

 Opinie i oceny

Jeśli masz opinię na temat powyższego produktu, podziel się nią z innymi. Możesz rówież ocenić ten produkt.

Autor:
Opis:
Ocena:
 
na

Inna miłość?

głosowało 1 osób oceniając publikację na 5.00
Anonim (2012-08-12 10:08:11)
Polecam